Whitepapers, pins en corporate membership als stappen naar groei

Groei is en blijft een hot topic in Vlaanderen. Door er in ons ValueFirst beleidsplan maximaal op in te zetten, staat het aantrekken van nieuwe leden intussen overal in onze lokale afdelingen hoog op de agenda. Enkel op die manier krijgen we een opwaartse knik in de ondertussen reeds beruchte grafiek van onze dalende ledenaantallen.

Op de afgelopen AV van JCI Vlaanderen, vrijdagavond te Gent, presenteerden we alvast een reeks concrete stappen die JCI Vlaanderen dit werkingsjaar zet om lokale afdelingen zo veel mogelijk te helpen bij het realiseren van hun geplande nettogroei van 4,5 leden.

De afgelopen weken en maanden bevroegen we velen onder jullie om ideeën in te winnen. We wilden weten wat jullie exact doen om leden aan te trekken en geëngageerd te houden. Het resultaat is onze “Whitepaper ledengroei: roadmap en 6 stappen naar ledengroei en -retentie”, die gedownload kan worden via de fonkelnieuwe website van JCI Vlaanderen.

Nog tastbaarder is het concept van de High Potential pins. Op basis van een eenvoudig maar geniaal idee van JCI Genk ontwikkelden we speciale pins – voor elk lid van JCI Vlaanderen eentje – en verspreidden we deze via de lokale voorzitters onder de afdelingen. De bedoeling is dat ieder lid van JCI Vlaanderen tegen het einde van het werkingsjaar een geschikte high potential deze pin opspeldt, vetrekkende vanuit de idee dat iedereen wel mensen kent of leert kennen die geschikte leden zouden kunnen worden.

De pins zijn vergezeld van een kaartje, waarop kort wordt uitgelegd waarom men de pin ontvangen heeft en dat de schenker ervan in de ontvanger een waardig opvolger herkent. Op de achterkant kan het kaartje is ruimte voorzien om de naam van een ledenverantwoordelijke, het komende event of een uitnodiging voor de eerstvolgende lokale AV neer te pennen.

Tenslotte starten we momenteel het programma rond de corporate memberships op, waarbij we vanuit JCI Vlaanderen actief (grote) bedrijven gaan benaderen om hen te doen kennismaken met de meerwaarde die JCI kan bieden voor hun jonge, ambitieuze high potentials, al dan niet in het kader van bestaande HR- of L&D-programma’s binnen de organisaties in kwestie. Dat onze projecten en concepten inzake business en vorming hierbij centraal zullen staan, lijkt me duidelijk. Alle leads naar geïnteresseerden zijn uiteraard meer dan welkom, dat is vanzelfsprekend altijd sterker dan gewoon een willekeurig bedrijf benaderen.

Ik verwijs tot slot graag nog eens naar mijn allereerste presidential newsletter van begin september over onze fameuze targets en KPI’s. Het is immers best mogelijk dat we ons doel van 1000 Vlaamse leden tegen het VC in Tielt niet halen. Maar wie de lat te laag legt, gaat er al op voorhand onderdoor. Ik blijf ervan overtuigd dat we met onze en jullie inspanningen voor het eerst in een decennium een opwaartse beweging kunnen maken inzake ledengroei. Samen voor meer impact, meer leden en meer JCI in Vlaanderen!