Gezocht: TIF Fellows met interessant aanbod

Vorming is belangrijk voor JCI in het algemeen en JCI Vlaanderen in het bijzonder. Officieel heet dat dan met een lelijk woord “individualisme”, maar in essentie is het de kern van wat we doen: onszelf verbeteren zodat ook anderen beter worden. Ons aanbod aan kwalitatieve – en vaak belachelijk goedkope – training is voor veel leden een reden geweest om ooit kennis te maken met JCI en er lid van te worden.

Geen wonder dus dat het ietwat bestofte Training Institute Flanders (TIF) vorig werkingsjaar aan een grondige opfrisbeurt onderworpen werd. Onder leiding van Wouter Danckaert en zijn team werd het aanbod gemoderniseerd, kwam er een nieuwe website, werden leden opnieuw actief aangezet om zelf trainer te worden en werd het boekingssysteem vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Dit jaar zetten we die evolutie verder met de rebranding van TIF en de ambitie om het aanbod aan vormingen te verviervoudigen tegen het einde van het werkingsjaar. Niet alleen met eigen, door en voor TIF ontwikkelde trainingen; maar ook met externe sprekers die zich vanaf heden als TIF Fellow aan JCI Vlaanderen kunnen verbinden.

We vertrekken vanuit de premise dat er onder onze eigen leden en in hun netwerk een schat aan straffe sprekers, trainers en coaches schuilgaat. Deze mensen worden vaak al jaren geboekt door lokale afdelingen en voor congressen en activiteiten allerhande, vaak omdat het inherente TIF aanbod te beperkt bleek of gewoon omdat het een boeiend topic betrof. Het Fellow-programma geeft die mensen nu de kans om hun kennis ook met andere JCI-afdelingen en -leden te delen.

Het systeem is even eenvoudig als geniaal voor alle betrokkenen. Een afdeling of lid spreekt een potentiële Fellow met een interessante training of topic aan en maakt deze warm om zijn/haar aanbod voor heel JCI in de kijker te stellen. De Fellow biedt zijn/haar training aan een democratisch JCI-tarief naar keuze (of een speciaal voor JCI ontwikkeld concept/teaser) aan via TIF en de interne promotiekanalen van JCI Vlaanderen. Andere afdelingen of evenementen kunnen deze Fellows boeken via TIF zoals ze dat gewend zijn met de bestaande TIF-trainingen. Iedereen wint: de Fellow kan zijn/haar kennis (en professionele trainingen) delen met heel JCI Vlaanderen, en organisatoren van vormingen kunnen kiezen uit een breder en gevarieerder aanbod dan ooit tevoren.

De Vlaamse AV van 27 november zal volledig in het teken staan van Vorming. We lanceren daar meteen de eerste Fellows die toegetreden zijn tot het systeem. En zonder al te veel tippen van sluiers te willen lichten: er zitten een paar kleppers bij. Nochtans gaan we niet alleen voor de grote en bekende namen; ook individuele toppers zijn vanzelfsprekend meer dan welkom.

Concrete vraag aan elk van u: bent u of kent u professionele sprekers met een training of topic dat niet mag ontbreken in het TIF aanbod? Laat hen dan zo snel mogelijk kennismaken met JCI Vlaanderen en overtuig hen om TIF Fellow te worden. Het enthousiaste team van TIF handelt vervolgens de formaliteiten af en zorgt er voor dat de boekingen binnen stromen. Doen!